Rezultati konkursa za najbolji literarni rad i nagradu “Isnam Taljić” - 2022. godine

Nakon što je Nevladina organizacija Bošnjaka iz Sjeverne Amerike organizovana od strane “Behar Publishing” raspisala natječaj za drugi literarni konkurs za nagradu ‘Isnam Taljić’ na temu ‘Bošnjaci svjedočimo da jesmo’ u Maju 2022. godine, zajedno sa Islamskim kulturnim centrom “Behar”, Grand Rapids, Michigan, Islamskom zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini te Islamskim centrom Belmont, u New Yorku, do 5 septembra na adresu organizatora pristiglo je 69 radova na bosanskom jeziku i dva rada na engleskom jeziku.

Komisija ili žiri koji je pročitao sve pristigle radove bila je sastavljena od probranih imena iz nekoliko središta Bošnjaka: Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skoplje, Florida, Mičigen, Njujork, Severna Karolina.

Nakon iščitavanja radova i učestalih zoom kontakata svih članova organizatora i članova žirija, uspješne komunikacije i nadasve djelotvorne saradnje, poštujući sve predviđene rokove, Komisija ima zadovoljstvo i naročitu čast objaviti koji su to radovi po zajedničkoj zbirnoj ocjeni bili najbolji.

Prvu nagradu je osvojio rad “Bošnjaci svjedočimo da jesmo” autorice Vernese Manov, iz Bugojna. U svojoj pripovijeci esejske izvrsnosti ova autorica podastire i kazano i mišljeno o Bosni i Bošnjacima. Umom i dušom podsjeća na vlastitu i ine slične sudbine prognanih, protejranih a ipak uspravnih i smjelih novih braće i sestara za koje nema straha od nestanka zaključivši: ‘I ako Vam na kraju sve ovo napisano, citirano još uvijek izgleda kao da je sve istovremeno pohrlilo iz sehara duše na svjetlost čiste stranice papira, ne čudite se!

Sve je i u našim životima tako! Sve je istovremeno, i teško i lahko! Sve je i uspavano i budno, istovremeno! Sve je nekako oko nas i u nama i o nama i sanjivo i stvaarno!

Takvi smo!

I, ponavljam neka smo!’

Posebnim stilom, živahnim i optimističnim autorica vraća nadu, spaja i prespaja nespojivo – od zavičaja do tuđine, od rodne kuće do svjetskih aerodroma, od suze i kapi krvi do iskona i ezela kamo će se duše jednoga dana sakupiti. U igri riječi i autoričine mašte su se isprepleli i zbilja i san, i Srebrenica i Dretelj, i Rim i Istanbul, i veliki i ‘veliki’ pisci sa naših gora listovi. Ova bi priča mogla biti prepoznatljiva ulaznica za sve Bošnjake razasute po butum dunjaluku od kraja dvadesetoga pa do ko zna kada dvadeset i prvoga vijeka.

Potom, žiri je dodjelio dvije druge nagrade i to za rad “Sat” autorice Emine Đelilović-Kevrić iz Sarajeva, rad “Crno i bijelo odijelo” autora Enesa Topalovića iz Norveške. Priča sat je biserno čista slika jednog sazrijevanja Bošnjakinje koja se samopredstavlja u Njemačkoj, na satu u školi preko sata svoga djeda ili oca, okačivši ga sebi o džep a dokazavši kako je snažan ovaj transgeneracijski spoj i uspon.

Priča broj dva koja dijeli drugu nagradu je nastala u Norveškoj, a o sudbini je našoj klasičnoj. ‘No, tada se pred njihovim očima desi čudo: kao leptir iz larve, iz bijele mumije se izleže naočit gospodin, nalik političarima i biznismenima. Naime, bijela statua tada mirno raskrili bijelu plahtu ispod koje bljesne svečano crno odijelo, sa širokom bijelom trakom na rukavu, a sa glave skine bijeli hidžab sa ljiljanima. Onda zapitani crno-bijelo upakovani mirno, na tečnom švedskom jeziku, objasni pitcima da bijela traka svjedoči da je on Bošnjak, musliman, hadži-Izet Velić iz Kevljana kod Prijedora, koji je bio tako obilježen za ubistvo u koncentracionom logoru Omarska, da je to 2006. svjedočio na Međunarodnom haškom sudu za ratne zločine počinjene u BiH i da od tada svake godine u maju to svjedoči i pored statue kralja Gustava II u Geteborgu.’

Na trećem mjestu imamo dva nagrađena rada, i to priče “Odlikovani Mustafa” autorice Smaile Balić Rahmanović iz Bihaća, i priča “Život i smrt Fuada Kare” autora Sadika Idrizija Aljabaka iz Prizrena, na Kosovu.

A to znači da će autorima svih prvoplasiranih priča pripasti specijalne plakete i novčane nagrade.

Pored toga, komisija ojačena sa dodatnim članovima žirija iz SAD, je zaključila da nagrada za rad na engleskom jeziku treba pripasti priči “Seeds That We Sow and the Stories That We Share” autorice Anide Mehičević iz Lowrnecville-a u Georgiji, SAD.

Za najbolju pjesmu ove godine, žiri dodjeljuje posebnu nagradu autorici Muameri Mulić iz Novog Pazara za pjesmu “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”.

Komisija je stava da pored ovih još deset priča trebaju biti pohvaljene i otkupljene od autora/rica, a to su pobrojani radovi (bez posebnog redoslijeda):

– “Lov”, Edina Balte iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.
– “U hladu naninih jablanova”, Velida Bajramovića iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.
– “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”, Muhameda Halilovića iz Zenice, Bosna i Hercegovina.
– “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”, Amine Kapo-Balta iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.
– “U smiraj akšamskog ezana”, Samire Hodžić Kajtezović iz Velike Kladuše, Bosna i Hercegovina.
– “Bošnjače, svjedočimo da jesmo!”, Amele Avdić-Unkić iz Gradačca, Bosna i Hercegovina.
– “Mislim dakle postojim”, Kemala Ljevakovća, iz Tešnja, Bosna i Hercegovina.
– “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”, Harisa Avdukića iz Breze, Bosna i Hercegovina.
– “Rubikova kocka”, Elvedina Subašića iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.
– “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”, Denise Međedović iz Novog Pazara, Sanžak, Srbija.

Kao novu kategoriju, organizatori konkursa, uz posebno zadovoljstvo, dodjeljuju posebnu nagradu “Beharov zeman” gospođi Senadi Đešević iz Plava, za priče „Ajšino čevre“, “Kismet” i “Obraz” kao autorici izvaredno lijepih i važnih priča iz Sandžaka. Nagrada “Beharov zeman” će se od ove godine dodjeljivati kao zasebna kategorija za njegovanje govorne tradicje Bošnjaka na cijeloj teritoriji govornog bosanskog jezika. Nagradu sponzorise ICC Behar a radove za ovu kategoriju nominuje žiri i od pristiglih a i vec objavljenih priča, a dodjeljuje isključivo organizator konkursa.

Sve nagrade će biti uručene u toku mjeseca novembra 2022. godine, na predviđenoj posebnoj ceremoniji kako je konkursom planirano.

Pored ovih izdvojenih radova, orgnizator zadržava pravo da u knjigu zbirke radova sa ovog konkursa, koja je predvidjena da bude objavljena iduće godine insa’Allah, uvrsti i još neke od prispjelih radova koje ćemo naknadno odabriti.

Ovogodišnja tema kako je već poznato glasila je Bošnjaci svjedočimo da jesmo! – i nakon pristiglih i proičitanih 69 plus dva rada, možemo kazati, kao komisija da je njena svrhovitost bila iznimna. Naprosto su članove Komisije, čitatelje ovih izvanrednih radova, bilo brojne pripovijetke, bilo poneke novele, kao i birane pjesme, uistinu ‘dodirnule do suza’.

Ispostavilo se da je posve tačno da Bošnjaci svjedoče da nema ničega vrijednog veličanja osim Gospodara svih svjetova, Gospodara života i ljudskih sudbina. Čitav naš bošnjački narod naraskidivo je povezan sa vjerom u Jednog Stvoritelja, koji nam je ukazao na dobrotu života, na činjenje dobra ljudima, a ne protiv njih. Ta vjera u dobro, u hajr dunjalučki, snažno veže Bošnjake zajedno u jednom narodu gdje god danas da žive, od mašrika od magriba, od istoka do zapada ….  

Članovi ocjenjivačke komisije:

Akademik prof. dr. Ferid Muhić

Prof. dr. Fahira Fejzić Čengić

Književnica Šefka Ličina

Doc. dr. Emir Džambegović

Prof. Edip Makić

Dodatni članovi komisija za radove na engleskom jezikom:

Prof. dr. Haris Alibašić

Prof. magistar Mediha Škoro.

Komentar Predsjednika žirija Akademika prof. dr. Ferida Muhića:

KNJIŽEVNA AFIRMACIJA NACIONALNOG I DUHOVNOG IDENTITETA BOŠNJAKA

Već drugu godinu za redom, nevladina organizacija Bošnjaka iz Sjeverne Amerike predvođena sa izdavačkom kućom “Behar Publishing”, zajedno sa Islamskim kulturnim centrom “Behar”, Grand Rapids, Michigan; Islamskom zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini te Islamskim centrom Belmont, u New Yorku, raspisala je natječaj za literarni konkurs “IsnamTaljić” na temu “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”.

Odziv je bio impresivan, kako po broju učesnika, tako i po broju država i gradova iz kojih su radovi pristigli. Na adresu žiri komisuije stiglo je 69 radova na bosanskom jeziku i dva rada na engleskom jeziku.

Na konkursu su učestvovali autori iz Sarajeva, Tuzle, Velike Kladuše, Bihaća, Novog Pazara, Skopja, Plava, Gradačca, Srebrenika, Teslića, Prizrena, Zenice, Breze, Njemačke, Švedske, Lawrenceville, Mičigena, Njujorka, Sjeverne Karoline, Norveške i drugih mjesta.

Prvu nagradu je osvojio rad “Bošnjaci svjedočimo da jesmo” autorice Varnese Manov, iz Bugojna.

Kombinacijom žanrova eseja i pripovjetke, autorica je efektno markirala koordinate kolektivnih povjesnih ciljeva i stanja dominantne kolektivne svijesti, da bi na tom fonu definisala uvjerenje o neophodnosti aktivnog ličnog angažmana pripadnika svake nove generacije Bošnjaka.

Žiri je dodjelio dvije druge nagrade za pripovjetke “Sat” autorice Emine Đelilović-Kevrić iz Sarajeva, te “Crno i bijelo odijelo” autora Enesa Topalovića iz Norveške.

Oba teksta su književno besprijekorno, estetski uvjerljivo, kroz originalnu dramaturšku kompoziciju u rasponu od filigranski precizne introspektivne analize (“Sat”), do snažnog efekta revolta i melanholije (“Crno i bijelo odijelo”), kreativno tematizirali svu dubinu i ozbiljnost problema sa kojima se, u afirmiaciji sopstvenog identiteta, danas suočavaju Bošnjaci – u konkretnom slučaju u dijaspori – ali jednako tako i u svom povijesno autohtonom prostoru.

Treću nagradu podijelila su dvije priče: “Odlikovani Mustafa” autora Smaila Balića Rahmanovića iz Bihaća; “Život i smrt Fuada Kare” autora Sadika Idrizija Aljabaka iz Prizrena.

Iako su i autori ovih priča kao i njihove fabule, locirani u amplitudi od krajnjeg sjeverozapada (Bihać), preko Plava na jugu Crne Gore, do isto tako krajnjeg jugoistoka povijesnog i aktuelnog prostora na kom Bošnjaci žive kao autohtoni narod (Prizren i Gora), uz sve razlike u lokalnim dijalektima, bosanski jezik i svaka priča suvereno i na svoj način, umjetničkim sredstvima književnosti, potvrđuje duhovni identitet i moralni integritet Bošnjaka, kao homogenog naroda povezanog neraskidivim nitima zajedničke etničke, kulturne i državotvorne povijesti.

Pored toga, u saradanji sa članovima žirija iz SAD, Komisija je zaključila da nagradu za rad na engleskom jeziku dodijeli priči: “Seeds That We Sow and the Stories That We Share” autorice Anide Mehićević, Lawrenceville, Georgiji, SAD. Ispovjedna intimna saga autorice, kroz njeno personalno iskustvo, tematizira jedno od najneuralgičnijih pitanja savremenog svijeta: ksenofobiju kao problem rasne, kulturne i vjerske diskriminacije, konkretno eksponiranu kao islamofobiju, da bi otpor prema svim vrstama diskriminacije uzdigla na nivo aktivne i beskompromisne odbrane univerzalnih moralnih vrijednosti kao prava svakog pojedinca na sopstveni kolektivni identitet, kako rasni i etnički, tako i kulturni, duhovni, vjerski i svaki drugi.

Za najbolju pjesmu ove godine, žiri je dodijelio posebnu nagradu autorici Muameri Mulić iz Novog Pazara za pjesmu “Bošnjaci svjedočimo da jesmo”.. koja na lirski suptilan način, evocira ključne elemente zajedničke povijesti Bošnjaka, njihove duboke povezanosti snažne i nepokoloebljive odlučnosti da sa ponosom prihvate i očuvaju svoj identitet.

Na kraju, ne kao predsjednik žirija, nego kao čovjek koji je imao privilegiju da pročita svih 69 tekstova pristiglih na Konkurs za nagradu “Isnam Taljić” 2022 godine želim reći par zaključnih riječi:

U cjelini, mene lično, ovi radovi su veoma iznenadili i još mnogo više – ohrabrili. Bez obzira dali je riječ o nagrađenim, otkupljenim ili neotkupljenim, svi pristigli tekstovi iznenadili su me koncentracijom samosvijesti, poznavanja svih nijansi bošnjačkog bića, tradicije i svakodnevnog života – sve do onog “crnog ispod noktiju” – daleko iznad mojih najsmjelijih očekivanja. Ohrabrili su me jer su me na najbolji način uvjerili da ona neuporediva dobrota i blagost Bošnjaka nije iščezla, da je njihova nepokolebljiva vjernost sopstvenom nacionalnom biću i duhovnim vrijednostima itekako živa, te da je njihova odlučnost, snaga i neustrašivost u odbrani i očuvanju tih vrijednosti jednako blistava britka kao što je oduvijek bila.

Kao impresivna književna afirmacija nacionalnog, duhovnog i kulturnog identiteta Bošnjaka, ovaj Konkurs višestruko je potvrdio svoju opravdanost a svojom koncepcijom ispunio je sve potrebne uslove da preraste u najveću književnu manifestaciju Bošnjaka iz cijelog svijeta.

***

Isnam Taljić, Biografija

(iz knjige “Beharove bošnjačke savremene priče: ‘Bošnjačko utemeljenje u Islamu, sada i zauvjek.’ Beharova sehara najboljih priča i odabranih radova sa natječaja za nagradu” Behar Publishing, 2021)

Isnam Taljić, je rođen 12 oktobra 1954. godine u Vlasenici, gdje je živio do srpske oružane agresije 1992. godine. Po završetku agresije na BiH živio je u Sarajevu, radeći kao novinar, a zatim kao profesionalni književnik. Umro je u Sarajevu, 2017. godine.

Od rane mladosti bavio se novinarstvom, bio je novinar i urednik u dnevnim novinama «Oslobođenje» iz Sarajeva od 1978., zatim u magazine «Ljiljan» (u Ljubljani, Bihaću i Sarajevu) do ukidanja tog magazina 2006. godine. Od tada je živio i radio kao književnik i imao status istaknutog slobodnog umjetnika.

Bio je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 1985. godine. Zastupljen u više izbora i antologija bh. književnosti na bosanskom jeziku, izborima i antologijama na hrvatskom, češkom i švedskom jeziku te u Antologiji nove svjetske pripovijetke Kuala Lumpur International Literary Festivala, 2004., na engleskom, u konkurencji 113 kniževnika iz 87 zemalja.

Knjige i pripovijetke su mu objavljivane i na arapskom, turskom, engleskom, slovenskom, perzijskom, madžarskom, makedonskom jeziku.

Prije rata 1992.-1995. tri puta nagrađen godišnjom nagradom lista «Oslobođenje«, nagradom Društva novinara Bosne i Hercegovine za knjigu-zbirku reportaža, «Čovjek koji popravlja vrijeme« (1987.); prvom nagradom za reportažu («Slobodni reporter», Doboj, 1990.); prvom nagradom za priču Društva novinara Bosne i Hercegovine (2002.); nagradom za reportažu povodom 200. broja «Ljiljana«.

Jedini je pisac koji je tri puta dobio prvu nagradu na najeminentnijem natječaju za pripovijetku u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini «Zija Dizdarević» (1983., 1986. i 2001.) i općenito najnagrađivaniji bh. književnik na natječajima za kratku priču i pripovijetku:

Uzrat je dobio prvu nagradu na Velikom natječaju za pripovijetku Visokog komiteta za pomoć Bosni i Hercegovini (1995.);

Prva nagrada za pripovijetku na internacionalnim književnim natječajima «Srebrenica« (New York) i BIC «Behar» (Grand Rapids, Michigan, USA), 2007;

Nagrada «Hasan Kaimija» za roman «Tajna knjiga Endelusa«, za knjigu objavljenu 2006.g.;

Prva nagrada za pripovijetku „Stazama djetinjstva“, Bosanska Krupa, 2010.g.;

Nagrada „Ajvatovica“, za roman «Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu, Bošnjacima i Bosni», Prusac, 2013.g.;

Nagrada Fondacije „Muradif Ćato», za roman «Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu, Bošnjacima i Bosni», Sarajevo, 2014.g.;

Posthumno, nagrađen je za njegov književni rad Plaketom Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Bio je veoma cijenjen kao urednik, redaktor, recenzent i lektor – sudjelovao je u objavljivanju više desetina knjiga i objavio mnogobrojne prikaze i kritičke osvrte o knjigama.

Objavio je 27 knjiga, među njima 15 romana, s ponovljenim izdanjima ukupno 50 knjiga. Većina njih bile su autorska izdanja. Podršku u izdavačkim poduhvatima imao je i od svjesnih Bošnjaka, rasutih diljem svijeta, a u nekoliko izdanja podržale su ga zvanične bh.institucije zadužene za razvoj kulture i njegovanje baštine. Svojim djelima, ali i ličnim angažmanom, u mjeri u kojoj mu je davno narušeno zdravlje dozvoljavalo, uveliko je doprinijeo kulturi sjećanja i obogaćivanju baštine kojom se narodi u BiH identifciraju I prepoznaju u svijetu.

Behar Publishing

u saradnji sa

Islamskim Kulturnim Centrom Behar, Grand Rapids, Michigan,

Islamskom Zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini

i Islamskim Centrom Belmont, New York

raspisuje

DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ”

na temu:

“Bošnjaci, svjedočimo da jesmo

Tekstove treba poslati na e-mail:

dzematbehar@gmail.com
Rok za slanje tekstova je 5. septembar 2022.g.

Nagrade:

1. Nagrada: Plaketa ($1000)

2. Nagrada: Plaketa ($700)

3. Nagrada: Plaketa ($500)

Ovogodišnji konkurs je otvoren i za radove pisane na engleskom jeziku.

1. Nagrada za rad na engleskom jeziku: Plaketa ($500)

Svi autori moraju, uz svoje radove, obavezno poslati propratno pismo, sa ličnim/osobnim  podacima autora, i to:

 • Ime i prezime :
 • Puna adresa :
 • Telefon :
 • E mail :

Naša konkursna komisija će nakon završetka konkursa, svoju odluku o nagrađenim radovima objaviti 12 oktobra 2022.g., na prigodnoj manifestaciji u Džematu “Behar”, a nakon toga rezultati i nagrađeni radovi će biti objavljeni na web stranici www.beharpublishing.com  i u medijima. Nagrade će biti uručene u toku mjeseca novembra 2022 godine.

Ovim želimo podstaknuti sve one kojima je tema bliska, a koji pišu i govore isključivo na engleskom jeziku, a posebno naše mlade kojima je svijet postao domovina, da se prijave i sudjeluju na ovom konkursu.

Opći uvjeti:

Svi radovi u formi poezije, eseja, kratke priče dužine do 5000 riječi, moraju ispunit sljedeće uslove da bi bili razmatrani od strane komisije:

 • da je autorski rad napisan na bosanskom, ili engleskom jeziku;
 • da rad nije ranije objavljivan u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
 • da je rad originalno autorsko djelo;
 • da jedan autor može prijaviti samo jedan rad na konkurs;
 • da je rad na bosanskom jeziku lektoriran i otkucan na živom bosanskom jeziku – uz upotrebu afrikata (slova s kvačicama): ć,č,đ,dž,š,ž;
 • da slanjem na ovaj konkurs autor pristaje da njegov rad može biti objavljen u elektronskoj ili štampanoj verziji od strane organizatora ili u saradnji sa partnerima;
 • Aplikaciju poslati u jednom fajlu koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovom rada), u „Word“ , fontom New Times Roman, formatu – *doc ili *docx, veličina slova 12, s duplim proredom;
 • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba;
 • Pravo učešća imaju sve osobe starije od 17 godine, bez obzira na mjesto boravka i
 • Ne ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova po odluci organizatora/komisije/slektora može diskvalificirati radove iz konkursa.

Vašim slanjem svog popratnog teksta potvrđujete da ste vi jedini autor, i da dajete dozvolu i pravo Behar Publishing da vaš rad objavljuje u bilo kojim pisanim i elektronskim medijima po potrebi organizatora konkursa.

Naš komentar za ovogodišnju temu:

Bošnjaci svjedoče da nema ničega vrijednog veličanja osim Gospodara svih svjetova, Gospodara života i ljudskih sudbina. Čitav naš bošnjački narod je naraskidivo povezan sa tom vjerom u Jednoću Stvoritelja, koji nam je ukazao na dobrotu života koji treba uložiti u činjenje dobra ljudima, a ne protiv njih. Ta vjera u dobro, snažno veže Bošnjake zajedno u jedan narod ma gdje danas oni živjeli.

Naš 2022. literarni natječaj za nagradu “Isnam Taljić” želi da ovom temom potakne učesnike ovogodišnjeg konkursa da nam u slobodnoj formi pišu i svjedoče o toj zajedničkoj bošnjačkoj vjeri koja nas povezuje da kao jedan stari evropski narod, postojan u svojoj međusobnoj ljubavi i solidarnosti baziranoj na ravnopravnosti i pravdi, svjedoči o ljudskoj dobroti kao svrsi postajanja, bilo  na svojoj zemlji, u domovini ili  dijaspori.

I ovaj naš, kao i svi predhodni, literarni konkurs otvoren je za sve ljude dobre volje i lijepih namjera.

23.05.2022.

Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skoplje, Florida, Michigan, New York, North Carolina.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Behar Publishing in cooperation with ICC Behar, Grand Rapids, MI; Islamic Community of Bosniaks in North Carolina; and the Belmont Islamic Center, NY,

announces

SECOND LITERARY CONTEST FOR THE “ISNAM TALJIĆ” AWARD

with the theme:

“Bosniaks, we testify that we are”

 

Entries should be sent to the e-mail:

dzematbehar@gmail.com

The deadline for entry submission is September 5, 2022.

Awards for works in Bosnian:

 • 1st Prize: Plaque ($1000)
 • 2nd Prize: Plaque ($700)
 • 3rd Award: Plaque ($500)

This year’s competition is also open to works written in English.

1. Award for work in English: Plaque ($500)

Along with their works, all authors must submit a cover letter with the author’s personal data, namely:

 •  Name and surname:
 •  Full address:
 •  Phone:
 •  Email:

After the end of the competition, the judges will announce the award winners on October 12, 2022, in an event at the “ICC Behar”, and after that, the awarded works will be published on the website www.beharpublishing.com and in other media. The awards will be presented to the participants in November 2022.

With this, we want to encourage all those who relate to the topic, who write and speak exclusively in English, and especially our young people for whom globe has become their homeland, to apply and participate in this competition.

General conditions:

 • All enteries in the form of poetry, essays, and short stories up to 5000 words in length must meet the following conditions in order to be considered by the committee:
 •           that the author’s work is written in Bosnian or English;
 •           that the work has not been previously published in any printed or electronic form (internet).
 •           that the work is an original author’s work;
 •           that one author can submit only one work to the competition;
 •           that the work in the Bosnian language is proofread and typed in the living Bosnian language – with the use of affricates (letters with ticks): ć, č, đ, dž, š, ž;
 •           that by submitting to this contest, the author agrees that his work may be published in an electronic or printed version by the organizer or in cooperation with partners;
 •           Send the application in one file, which should be titled with the name of the author (not the title of the work), in “Word”, font New Times Roman, format – *doc or *docx, font size 12, with double spacing;
 •           The organizer bears no responsibility in case of misuse of the copyright of works submitted to the competition by participants or third parties;
 •           All persons over the age of 17 have the right to participate, regardless of their place of residence;
 •           Failure to fulfill any of these conditions by the decision of the organizer/commission/selector may disqualify works from the competition.

By submitting your accompanying text, you confirm that you are the sole author, and that you give permission and the right to Behar Publishing to publish your work in any written and electronic media as required by the contest organizers.

Our comment for this year’s theme:

Bosniaks testify that there is nothing worth glorifying except the Lord of all worlds, the Lord of life and human destinies. Our entire Bosniak nation is inextricably linked to that faith in the Oneness of the Creator, which showed us the goodness of life, and told us that life should be invested in doing good to people, not harming them. That faith in God strongly binds Bosniaks together in one nation, no matter where they live today.

Our 2022 literary contest for the “Isnam Taljić” award wants to use this theme to encourage the participants of this year’s contest to think and write in a free form and through that testify about that common Bosniak faith. It is that faith that binds us together as one old European nation, steadfast in its mutual love for each other and solidarity based on equality and justice; a nation that testifies that goodness is the purpose of becoming, whether in one’s own country, in the homeland or in the diaspora.

This literary contest, as all the previous we organized, is again open to all people of good will and kind intentions.

23.05.2022.

Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skopje, Florida, Michigan, New York, North Carolina.